POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ens importa la privacitat dels usuaris en tot moment i només recaptem la informació necessària per a la correcta execució dels serveis que oferim. Les seves dades, o quan correspongui les del seu fill, filla o tutelat/ada, són confidencials i no se cediran a tercers, tret que es requereixi per gestionar els serveis contractats o que existeixi obligació legal. Amb l’objectiu de protegir la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, de la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats.

 

RESPONSABLE DE LES DADES
 • LA DESPENSA DEL CATIRE SL

 • C.I.F.: B-63832927

 • ADREÇA: Via Augusta 98, 2º2ª C.P. 08006

 • POBLACIÓ: Barcelona

 • Tlf. 670938705

 • NOM COMERCIAL: GATELL EVENTS GROUP

 

FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ
DE LES DADES

​FINALITAT

 • Gestió de la inscripció en els esdeveniments gestionats per la companyia.  

 • Correcte desenvolupament dels serveis que us oferim.

 • Avisos del vostre interés relacionats amb els esdeveniments que organitzem als que us hagueu inscrit.

 • Realitzar els procesos comptables i fiscals necessaris per l' administració de la companyia.

 • Elaborar un perfil comercial per fer-vos arribar publicitat adaptada als vostres interessos segons la informació de fonts com: (i) la informació facilitada mitjançant formularis d' inscripció o les altres vies de comunicació amb nosaltres; (ii) les cookies pròpies (quan s' escau). 

LEGITIMACIÓ

 • El consentiment de l’usuari en sol·licitar informació a través dels formularis de contacte o inscripció i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

CONSERVACIÓ

 • Mantindrem les seves dades personals als nostres sistemes mentre continuï la prestació de serveis o relació comercial, mentre no demaneu la seva cancel·lació, o durant el temps necessari per cumplir amb les lleis que s' escauen.

 
TRANSMISSIÓ DE LES DADES

Les dades personals tractades no seran cedides a cap tercer, excepte si resulta necessària la intervenció de tercers per a la prestació del servei contractat (per exemple, a entitats bancàries implicades, proveïdors de serveis relacionats amb els esdeveniments contractats com desenvolupadors de formularis web, assegurances,organismes de salut, etc...). 

Igualment podem cedir les dades a institucions públiques o judicials sempre que la llei ho determini.

 
DRETS RESPECTE LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment. En cap cas, la retirada d’aquest condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

 • Sol·licitar la seva anul·lació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.

 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.

 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.

 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

Pot sol·licitar els seus drets mitjançant un escrit dirigit a hattrick@gatellevents.com, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 
ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Per tal de mantenir les seves dades personals actualitzades, és important que ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en elles. En cas contrari, no respondrem de la veracitat d’aquestes.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web (en cas que n' hi hagin).

La present política de privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra pàgina web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent. Per la qual cosa exigeix la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades.

POLÍTICA DE COOKIES

Per a conèixer les cookies que utilitzem en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra Política de Cookies a través de l' Avís legal de la nostra web.