10 NORMES PER A UNA CONVIVÈNCIA 10!

1. Seguir les indicacions dels responsables, tant al camp com a la resta d'instal·lacions 

2. Ser puntuals i respectar el programa establert durant tot el campus 
3. Respectar a la resta de participants i monitors, tant amb el comportament com amb el llenguatge 
6. Només es permetrà l'ús de mòbils en els horaris
fixats (aprox. 20min. diaris)
5. Als dormitoris no es poden moure llits sense
permís de l'organització, jugar, menjar ni beure.
A partir de les 12 s'haurà de respectar el
silenci nocturn 
4. Al menjador, comportar-se amb correcció
i no molestar els altres
7. Als exteriors, cal fer servir les papereres i respectar les plantes
8. No es podrà accedir a la piscina sota cap concepte si no és en els horaris establerts i sempre en presència del monitor-socorrista 
9. Cal cuidar i mantenir en ordre les instal·lacions i el material que fem servir
10. I sobretot, mantenir un clima d'amistat i convivència alegre!
NOTA: L' organització del campus hattrick! es reserva el dret d' exclusió d' aquells participants que per incompliment d' aquestes normes puguin perjudicar als companys
o afectar al bon desenvolupament de l' activitat