EL CAMPUS hattrick! ÉS UNA OPCIÓ ESPORTIVA, LÚDICA I FORMATIVA

1

El triple objectiu del campus hattrick! és perfeccionar el nivell futbolístic dels nens i joves participants, que es diverteixin en temps de vacances i ser un pas més en el procés de formació integral de casascún d´ells. 

2

Mitçançant un temps intensiu d´entrenament i competició s' aconsegueix millorar els fonaments tècnics i tàctics dels participants, reforçar el seu desenvolupament saludable i treballar valors com l´esforç, la disciplina, la competició ética i el treball en equip.

3

Compartir jocs, allotjaments i dinars durant uns dies amb la resta de participants i monitors, ens ajudarà a enfortir - en un ambient lúdic i alegre -, l´amistat, el respecte als altres, l´ordre amb les coses i la protecció del medi.